Değerlerimiz

Dürüstlük ve İş Ahlakı
Mutlu Korkmaz Hukuk Bürosu gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde; Devlete, müvekkile, borçluya ve çalışanına daima dürüst davranmayı ilke edinmiştir. İş ahlakı ve dürüstlük tüm kavramların önünde gelmektedir.

Güvenilirlik
Yasalara ve mesleki etik değerlere saygılı davranarak güven ortamı içerisinde temsil ettiğimiz kişi ve kurumların haklarını korumaya çalışırız. Güveni temsil etmeyen kurum ve şahısların yanında yer almayız. Müvekkillerimizle olan ilişkilerimizde Avukatlık mesleğinin en önemli sermayesinin “güven” olduğunun bilinci içinde davranırız.

Şeffaflık
İşimizi şeffaf bir şekilde yürütürüz. Temsil ettiğimiz kurum ya da şahıslara, hukuki problemleri ile ilgili öngördüğümüz bütün sonuçlar konusunda her aşamada şeffaf bir biçimde bilgilendirme ve raporlama yaparız. “Her davanın kazanılması gibi bir olasılığın olmadığı ancak herkesin hukuki temsile ihtiyaç duyduğu” bilinci ile hareket ederiz.

Çaba
Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tarafımıza sunulan bilgi çerçevesinde tam olarak anlamaya çalışır ve tüm çabamızla bunları çözmeye çalışırız.

Bunları yaparken temel ilkemiz “imkânsız yoktur” dur; ancak bunu amaca ulaşan her yolun meşru olduğu anlamında değil, mevcut koşullarda lehimize olan sonuca inatçılık ve ısrarla ulaşma çabası anlamında algılarız.

Teknoloji, Zaman, Yenilikçilik
Çağdaş yaklaşımları sergilemek ve öncü olmak adına güncel teknolojiyi takip ederiz. Hukukun getirdiği tüm yeniliklere ve değişimlere hızlı uyum sağlarız. Tüm iş ve işlemlerin zamanında yapılması gerektiğini, avukatlık mesleğinin zamana karşı yarış olduğunu ve resmi kurumlarda takip edilen işlerin süresinde yapılması gerektiğini biliriz.

Sürekli Eğitim ve Gelişim
En önemli kaynağımız “İnsan”dır. Çalışanlarımızın eğitimlerle desteklenmesinin ve gelişiminin sağlanmasının ne kadar önemli ve gerekli olduğunun bilincindeyiz.
Bu amaçla büromuzda yirmi beş ve elli kişilik iki ayrı eğitim ve seminer salonumuz bulunmaktadır. Bu salonlarımızda dönemsel olarak müvekkil bilgilendirme ve seminer toplantıları ile personel hizmet içi eğitimleri yapılmaktadır. Bu kapsamda gerek büro personeli tarafından gerekse de dış kaynak kullanımı yolu ile değişik eğitim ve danışmanlık firmalarından eğitimler alarak kendimizi, çalışanlarımızı ve müvekkillerimizi yenilemekteyiz. Bununla da kalmayıp büromuzda çalışma hayatını sürdüren herkesin iyi yetişmesi adına büronun tüm imkânlarını seferber eder, onların işlerinde en iyi olabilmeleri için tüm desteğimizi veririz.

Çalışma arkadaşlarımızı seçerken, temel değerlerimizi taşıyan, üstün nitelikli, sorumluluk duygusu gelişmiş, çalışma ve öğrenme isteği olan kişileri tercih ederiz. Yapılan işin sorumluluğunun ağır olduğu ve hatanın geri dönüşünün olmadığı anlayışını sürekli verilen eğitimlerle pekiştiririz.