Rekabet Hukuku

rekabet

Korkmaz Avukatlık Bürosu, uzman danışmanlarının da katılımıyla, birleşme-devralmalar, farklı sektörlerdeki distribütörlük sözleşmeleri, anti-damping konuları, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmalar ve rekabet savunuculuğu dâhil olmak üzere rekabet hukukunun her alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Korkmaz Avukatlık Bürosu, rekabet hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar kapsamında adli ve idari yargı mercileri nezdinde müvekkillerini temsil etmektedir.